Disclaimer

De informatie op 2Paws.nl en alle daaraan verwante sites en/of documenten is zorgvuldig geschreven danwel van informatietoeleveranciers overgenomen. Desondanks kan het gebeuren dat de informatie onvolledig is of fouten bevat. Hoewel 2Paws zijn best doet om alle informatie, diensten en producten zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden, kan het niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten, defecten of andere beschadigende consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze website. Aansprakelijk daaromtrent wordt door 2Paws dan ook uitdrukkelijk afgewezen.

Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, verspreid, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, downloaden naar andere websites, databases of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 2Paws. Ook content die door derden aan de website is toegevoegd valt buiten de verantwoordelijkheid van 2Paws.

2Paws aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden aangeboden- informatie op deze website.

Naast honden koekjes verzamelt 2Paws ook cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.
Accepteer geselecteerde cookies